Oświadczenie o ochronie danych osobowych zentrada Europe GmbH & Co KG

Zakres obowiązywania

Cieszymy się z Państwa odwiedzin naszej strony internetowej, Państwa zainteresowania naszą firmą, świadczonymi przez nas usługami w tym usługami informacyjnymi oraz Państwa możliwym członkostwem w opcji kupca lub sprzedawcy w europejskim zentrada.network oraz korzystania z TradeSafe w ramach realizacji transakcji, które w celu uproszczenia będą nazywane poniżej „korzystaniem z zentrada”.

Ochrona Państwa danych osobowych podczas pobierania danych, przetwarzania i wykorzystywania w ramach korzystania z zentrada jest dla nas bardzo ważna. W celu udostępnienia zentrada, udostępnienia różnorodnych services w ramach zentrada oraz wywiązania się z zobowiązań umownych i ustawowych konieczne jest przetwarzanie Państwa danych osobowych. W szczególności realizacja transakcji na zentrada i TradeSafe wymaga przetwarzania i przekazywania danych osobowych do firm trzecich będących usługodawcami zentrada. W poniższym oświadczeniu chcemy poinformować Państwa o tym jakie dane pobierane są w trakcie korzystania z zentrada oraz do jakich celów dane te są wykorzystywane.

Znajdują się Państwo w ofercie online firmy zentrada Europe GmbH & Co KG, 97084 Würzburg, Delpstr. 5, Deutschland, Tél 0931-35981-10, data-service@zentrada.com.

Podstawę prawną dla ochrony danych osobowych stanowi europejskie Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych oraz niemiecka ustawa o ochronie danych osobowych DSGVO (Datenschutzgrundverordnung).
Pełnomocnikiem zentrady dla spraw obejmujących ochronę danych osobowych jest Carsten Schloo, eMail: data-service@zentrada.com
 

1. Definicje terminów

Dane osobowe

„Dane osobowe“ są to wszystkie informacje, które odnoszą się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osobę fizyczną określamy jako możliwą do zidentyfikowania jeżeli bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności w przypadku przyporządkowania do znacznika jak nazwisko, identyfikator cyfrowy, dane adresowe, identyfikator online lub w przypadku przyporządkowania do innych cech fizycznych, fizjologicznych, genetycznych, psychicznych, ekonomicznych lub kulturowych opisujących tożsamość danej osoby, można jednoznacznie zidentyfikować.

Przetwarzanie

„Przetwarzaniem“ nazywane jest każde zdarzenie lub seria zdarzeń dotyczące danych osobowych wykonywane za pomocą lub bez pomocy metod automatycznych i obejmujące takie czynności jak pobieranie, rejestrowanie, organizowanie, porządkowanie, zapisywanie, dopasowywanie lub zmienianie, odczytywanie, wykorzystywanie, okazywanie poprzez przekazywanie, rozpowszechnianie, porównywanie, powiązywanie i kojarzenie, ograniczanie, usuwanie lub likwidowanie.
 

2. Rodzaje danych osobowych

Jeżeli nie są Państwo członkiem zentrada, to wraz z Państwa odwiedzinami naszej strony przetwarzamy tylko adres IP urządzenia z którego została wywołana nasza strona. Dodatkowo na Państwa urządzeniu instalowany jest przez nas lub naszego usługodawcę cookie. Cookie jest małym plikiem, który zostaje zapisany na Państwa komputerze i który to pozwala na zapisywanie specyficznych danych powiązanych z urządzeniem na którym przeglądane są nasze strony.

Jeżeli wypełnili Państwo na naszych stronach formularz rejestracyjny lub formularz kontaktowy to dodatkowo przetwarzane są przez nas dane osobowe, które to zostały podane w tych formularzach i wszystkich innych późniejszych formularzach wypełnianych w naszym systemie (np. formularze wypełnianie w procesie realizacji transakcji). W ramach członkostwa na zentrada przetwarzamy Państwa indywidualne dane obejmujące kliknięcia, wrzucenia produktu do koszyka, dane obejmujące transakcje, które są niezbędne do maszynowego wyliczenia poleceń ofert oraz do celów indywidualnej opieki klienta.
 

3. Cele stosowania

Adres IP

W celu poprawy świadczonych przez zentrada usług na naszej stronie internetowej integrujemy różne usługi i treści zewnętrznych usługodawców. Więcej informacji na ten temat można znaleźć pod punktami 8,9,10 niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych.Integracja usług i treści zewnętrznych dostawców usług wymaga dostępu tych dostawców do adresów IP użytkowników. Bez adresu IP dostawcy ci nie mogliby wysyłać treści do przeglądarki danego użytkownika. Do wyświetlenia tej zawartości wymagany jest zatem adres IP. Dokładamy wszelkich starań, aby korzystać wyłącznie z takich treści zewnętrznych usługodawców, które wykorzystują adres IP wyłącznie w celu dostarczenia treści. Nie mamy jednak na to wpływu, jeżeli dostawcy usług przechowują adres IP również do innych celów, np. do celów statystycznych. Zapisujemy Twój adres e-mail tylko wtedy, gdy jesteś członkiem zentrada i w kontekście dokumentacji ważnych procesów istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa.Podstawą prawną do przetwarzania adresu IP jest art. 6 ust. 1 f DSGVO. Uzasadnione zainteresowanie firmy Zentrada pobieraniem danych wynika z faktu, że adres IP jest nam potrzebny do realizacji i optymalizacji naszych ofert.

Cookies

Pliki cookie są małymi plikami, które umożliwiają przechowywanie informacji na urządzeniu użytkownika (np. PC, smartfonie, tablecie). Dane te są wykorzystywane w celu zapewnienia przyjazności stron internetowych użytkownikowi i lepszego korzystania z zentrada (np. przechowywanie zaszyfrowanych danych logowania (automatyczne logowanie) lub ustawienia językowe. Ponadto pliki cookie mogą być wykorzystywane do gromadzenia danych statystycznych obejmujących informacje o korzystaniu ze stron, co służy ulepszeniu i promowaniu stron i oferty zentrada.

Podstawą prawną do przetwarzania cookies jest art. 6 ust. 1 f DSGVO. Uzasadniony interes zentrada w gromadzeniu danych wynika z faktu, że cookies są nam potrzebne do bezpośredniej reklamy i optymalizacji naszych ofert.

Dane osobowe wprowadzane w formularzach

Jeśli wprowadzają Państwo na naszej stronie internetowej dane osobowe za pomocą formularzy i przesyłają je do nas, cel przetwarzania tych danych zależy od wykorzystanego formularza. Jeśli używają Państwo formularza kontaktowego, Państwa dane osobowe są przetwarzane tylko w celu odpowiedzi na Państwa zapytanie. W przypadku zawarcia przez Państwa umowy członkowskiej na zentrada, a tym samym zapoznania się, wyrażenia zgody i akceptacji naszych warunków umowy, akceptacji naszego oświadczenia o ochronie danych osobowych, Państwa dane osobowe będą wykorzystywane w celu świadczenia usług w ramach nieograniczonego członkostwa na zentrada. Usługi te obejmują między innymi obsługę klienta, rekomendacje dotyczące produktów, powiadomienia e-mail oraz przygotowanie i rozliczenie transakcji za pośrednictwem systemu TradeSafe. Dane osobowe oraz korespondencje przekazane w zapytaniach ofertowych i w trakcie procesu realizacji zamówień będą dla tych celów przetwarzane i przechowywane zgodnie z przepisami prawa.

Podstawą prawną dla pobierania danych jest art. 6 ust. 1 a, b i f DSGVO. Nasz uzasadniony interes w pobieraniu danych w rozumieniu art. 6 ust. 1f DSGVO wynika z faktu, że możemy przetwarzać Państwa życzenia wyłącznie z Państwa danymi osobowymi. Ponadto, używamy Państwa danych w celu dostosowania i udoskonalenia Państwa osobistej oferty na zentradzie.

Zachowania i przebiegi użytkowania

Dane o Państwa przemieszczeniach na stronach zentrada zebrane w ramach członkostwa (kliknięcia, dane wyboru i zakupu) są anonimowo wykorzystywane do obliczania zaleceń dotyczących produktów i dostawców przesyłanych Państwu i innym członkom zentrada. Ponadto na podstawie danych o przemieszczeniach obliczamy profil użytkownika i profil zainteresowań, aby móc Państwu zaproponować indywidulane rekomendacje. Dane te są przechowywane przez czas ograniczony, aby ułatwić Państwu pracę poprzez wsparcie historii użytkowania.

Podstawą prawną przetwarzania cookies jest art. 6 ust. 1 f DSGVO. Uzasadnione zainteresowanie zentrada pobieraniem danych wynika z faktu, że dane te są nam potrzebne do celów reklamy bezpośredniej i optymalizacji naszych ofert.
 

4. Okres przetwarzania danych

W trakcie technicznej obsługi naszej oferty stale zapisujemy Państwa adres IP. Jeżeli adres ten nie będzie już wymagany do obsługi naszej oferty to zostanie on natychmiast usunięty. Wszystkie dane, które użytkownik wprowadzi do naszych formularzy internetowych (np. dane rejestracyjne, dane członkowskie) w celu uzyskania członkostwa i w jego zakresie, będą przechowywane na zentradzie przez czas trwania członkostwa. Zewnętrzne zapytania kontaktowe zostaną usunięte po 12 miesiącach. Masz prawo do żądania usunięcia lub anonimizacji, w tym celu skontaktuj się z nami za pomocą powyższego danych kontaktowych. Wszystkie dane obejmujące transakcje, jak również dokumentacja czatu, są przechowywane zgodnie z ustawowym obowiązkiem przechowywania. Po upływie obowiązkowych okresów przechowywania wszystkie dane transakcji zostają zanonimizowane i wykorzystywane są wyłącznie do celów statystycznych.

Jeśli zewnętrzni dostawcy usług przetwarzają adresy IP i dane o ruchu za pomocą plików cookie, to zentrada nie ma wpływu na okres przetwarzania. Link do oświadczenia o ochronie danych osobowych firm trzecich (zewnętrznych dostawców usług) znajduje się w zakładce "Google Analytics Remarketing".

5. Przetwarzanie i transfer danych w trakcie realizacji transakcji

zentrada i TradeSafe umożliwiają odpłatne zamawianie produktów na platformie hurtowej. W ramach realizacji transakcji dane osobowe są pobierane w różnych miejscach i przekazywane usługodawcom i dostawcom towaru, jak np. nazwisko i adres dostawy zostaje przekazane do firmy spedycyjnej realizującej dostawę zamówionego towaru. Przekazywanie danych służy wyłącznie realizacji zamówień i indywidualnej opiece użytkownika w ramach członkostwa na zentrada.

Dostawca na zentrada

W ramach zapytania ofertowego przesyłanego poprzez TradeSafe i tym samym inicjacji zawiązania umowy zakupu oraz późniejszej realizacji zamówienia Państwa dane osobowe (np. nazwisko, firma, adres, identyfikator VAT-UE) zostaną przekazane dostawcy towarów na zentradzie. Przekazanie danych osobowym ma wyłącznie miejsce w momencie wysyłania zapytania do dostawcy towaru i służy realizacji transakcji handlowej. Wykorzystywanie Państwa danych osobowych do celów marketingowych przez dostawcę jest wykluczone.

Usługodawca dla obsługi i opieki klienta

W ramach opieki nad transakcjami oraz obsługi członków zentrada, Państwa dane osobowe będą przeglądane przez pracowników zentrada lub usługodawców zentrada w Państwa kraju. Dostęp usługodawcy zentrada z kraju Państwa zamieszkania do danych osobowych jest niezbędny dla zaoferowania Państwu obsługi w Państwa języku ojczystym. Usługodawcy ci pozostają w ścisłym stosunku umownym z zentradą, który to ogranicza i monitoruje przetwarzanie i przesyłanie danych osobowych.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 a, b DSGVO. Przetwarzanie i przekazywanie danych służy wywiązaniu się z umowy w zakresie członkostwa lub realizacji transakcji.

Dostawca usług w zakresie realizacji transakcji

W ramach realizacji transakcji część Państwa danych osobowych jest przekazywana operatorom płatniczym (np. PayPal), przedsiębiorstwom spedycyjnym i kurierskim (np. UPS) oraz agencjom kontrolnym (Komisja Europejska – w przypadku identyfikatora VAT-UE). Przekazanie danych służy wywiązaniu się z umowy obejmującej realizację transakcji lub jest niezbędne do wywiązania się z zobowiązań ustawowych.

Usługodawca dla technicznego przetwarzania danych

Aby zaoferować Państwu i wszystkim innym odwiedzającym oraz członkom zentrada nasz serwis, zlecamy dostawcy usług IT programowanie, zarządzanie bazami danych oraz opiekę nad naszymi serwerami. W trakcie swojej pracy dostawca usług IT ma dostęp do Państwa danych osobowych, dalsze przekazywanie przez niego danych jest jednak wykluczone.
 

6. Newslettery i inne usługi informacyjne

Zgodę na wykorzystanie Państwa adresu e-mailowego do wysyłania Newsletterów i zaleceń dotyczących produktów mogą Państwo w każdej chwili odwołać. Odwołanie zgody może nastąpić poprzez kliknięcie na link w Newsletterach, zaleceniach dotyczących produktów lub innych powiadomieniach Alertowych. Dodatkowo mogą Państwo edytować i zmieniać swoje ustawienia dotyczące wszystkich serwisów informacyjnych pod MojaZentrada w zakładce Info- Serwis.

W zakresie usług informacyjnych świadczonych przez zentrada Państwa dane dotyczące adresu e-mailowego nie będą przekazywane firmom trzecim lub dostawcom towaru. Wyjątek stanowią tylko firmy partnerskie, które są odpowiedzialne za techniczną obsługę wysyłki newslettera lub firmy spedycyjne, które poinformują Państwa o dostawie przesyłki kartonowej lub paletowej. W takich przypadkach zakres przekazywanych danych jest ograniczony do minimum.

7. Cookies

Postanowienia ogólne

Zentrada oferuje pewne funkcje strony internetowej, które są dostępne tylko przy użyciu tej technologii. Użytkownicy mogą w każdej chwili wpływać na korzystanie z plików cookie oraz je blokować, usuwać lub dezaktywować, jeśli ich przeglądarka, zainstalowana aplikacja lub urządzenie taką opcję obsługuje. Więcej informacji oraz instrukcje na temat blokowania, usuwania lub wyłączania technologii cookie można znaleźć w ustawieniach Państwa przeglądarki internetowej lub Państwa urządzenia. Zwracamy jednak uwagę na fakt, że korzystanie z naszych aplikacji, a w szczególności sam komfort użytkowania aplikacji jest bez wykorzystania technologii cookie poważnie ograniczony. Pliki cookie służą głównie do zapisywania indywidualnych ustawień użytkownika, takich jak wybór języka czy też dane do logowania, które to w przeciwnym razie musiałyby być odpytywane za każdym razem, gdy Państwo odwiedzają nasze strony internetowe.


7.1. Tracking stron internetowych z Google Analytics
Strony internetowe zentrada korzystają z funkcji internetowej usługi analitycznej Google Analytics. Dostawcą usługi jest Google Inc., 1600 Amfiteatr Parkway Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics używa tzw. cookies, które zapisuje na komputerze użytkownika, aby analizować korzystanie z danej witryny internetowej. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z danej strony internetowej są przekazywane do Google i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych.

Poprzez anonimizację adresu IP użytkownika na tej stronie internetowej Google skraca Państwa adres IP wywodzący się z państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub w innego państwa będącego stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zanim zostanie on zapisany. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany do serwera Google w USA i dopiero tam skrócony i zapisany w formie anonimowej. Google wykorzystuje te informacje na zlecenie zentrada do oceny korzystania z zentrada, tworzenia raportów o aktywności użytkowników na stronach zentrada oraz efektywności świadczenia przez zentrada innych usług związanych z użytkowaniem stron internetowych i Internetu. Analizy te służą wyłącznie doskonaleniu naszej oferty oraz funkcji naszej strony internetowej i usług.

Cookies będą zpisywane na okres maksymalnie 2 lat i po upływie tego okresu będą automatycznie usuwane.
Zapisywaniu plików cookie można zapobiec poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej. Jednak chcielibyśmy zwrócić uwagę na fakt, że w tym przypadku nie będą mogli Państwo w pełni korzystać z wszystkich funkcji platform zentrada. Zamiast tego, mają Państwo możliwość zablokowania zbierania danych związanych z korzystaniem z tej strony internetowej (w tym adresu IP) generowanych przez cookie. W tym celu należy pobrać i zainstalować wtyczkę do przeglądarki internetowej znajdującą się pod następującym linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Możesz uniemożliwić Google Analytics zbieranie Twoich danych klikając na poniższy link. Plik cookie opt-out jest ustawiony w taki sposób, aby uniemożliwić zbieranie danych o użytkownikach podczas przyszłych wizyt na tej stronie: wyłącz Google Analytics 

Deaktywuj Google Analitics


7.2. Google Ads Remarketing
Ta strona korzysta z technologii retargetingu Google. Dostawcą usług jest Google Inc. 1600 Amphitheater Parkway Mountain View, CA 94043, USA.

Wykorzystanie powyższej technologii umożliwia kierowanie odwiedzających naszej strony internetowej do spersonalizowanych reklam opartych na zainteresowaniach. Reklama wyświetlana jest za pomocą analizy cookies dotyczącej użytkowania i zachowań surfingowych, które według naszej wiedzy nie przechowują żadnych danych osobowych. Aby umożliwić spersonalizowaną reklamę, na Państwa komputerze lub urządzeniu mobilnym zapisywany jest plik cookie, który gromadzi anonimowe dane dotyczące zainteresowań użytkownika.

Cookies będą zapisywane na Państwa urządzeniu na okres 60 dni. Mają Państwo możliwość stałego sprzeciwienia się wykorzystywaniu plików cookie do celów Remarketingu poprzez dezaktywację reklamy Google ukierunkowanej na zainteresowania użytkownika tutaj: kliknij tutaj żeby deaktywować


7.3 Google Adwords Conversion Tracking
Nasze Web-strony wykorzystują Google Adwords Conversion Tracking w celu mierzenia skuteczności naszych działań reklamowych. Dostawcą technologii jest Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.

Po osiągnięciu na naszych web-stronach zdefiniowanych celów (tzw. "Conversions") - np. pomyślnej rejestracji w zentrada.network, osiągnięcie tego celu zostanie zapisane przez Google. Google może w ten sposób obliczać ilość osiągniętych celów. Oprócz tego Google może stwierdzić na podstawie zianstalowanych Cookies, które kliknięcie na ogłoszenie doprowadziło do osiągniecia zdefiniowanego celu. Cookies zapisujące kliknięcia na ogłoszenia będzie zapisywane na Twoim urządzeniu na okres maksymalnie 90 dni.


7.4 Zendesk Live Chat
Diese Webseite nutzt den Live Chat von zendesk Inc. 1019 Market St, San Francisco, CA 94103, USA. Mit ihrer Erlaubnis speichert zendesk einen Cookie in ihrem Browser um Sie bei erneutem Aufruf der Seite zu erkennen und dem Betreuenden Mitarbeiter eine persönliche Beratung zu ermöglichen. Der Cookie bleibt 1 Jahr auf ihrem Gerät gespeichert. Bitte beachten Sie, dass der Live Chat von Zendesk nur mit der Zustimmung zu Cookies verwendet werden kann.

Nasze Web-strony wykorzystują technologię Live Chat oferowaną przez firmę zendesk Inc. 1019 Market St, San Francisco, CA 94103, USA.  Za Państwa zgodą zendesk zapisuje Cookies w Państwa przeglądarce internetowej w celu rozpoznania przy ponownym odwiedzaniu naszych stron internetowych i umożliwieniu naszym pracownikom jak najlepszej i indywidualnej obsługi klienta. Cookie pozostaje zapisany na Panstwa urządzeniu przez okres 1 roku. Prosimy zwrócić uwagę, że Live Chat od Zendesk może być wykorzystywany jedynie po zaakceptowaniu technologii Cookies.

 

8. Integracja usług i treści świadczonych przez strony trzecie

zentrada wykorzystuje szereg usług w celu udoskonalenia strony tak, aby była jak najbardziej przyjazna dla użytkownika i wspierała go w obsłudze. W tym kontekście w ramach oferty online zostają zintegrowane z zentrada również treści stron trzecich, takie jak filmy wideo z serwisu YouTube lub zdjęcia produktów z zewnętrznych serwerów obrazów. Zakłada to zawsze, że dostawcy tych treści (zwani dalej "zewnętrznymi dostawcami") są świadomi adresu IP użytkowników. Bez adresu IP nie mogliby wysyłać treści do przeglądarki danego użytkownika. Do wyświetlenia tych zawartości wymagany jest zatem adres IP użytkownika.

CloudImage.io

Oferta na rynku zentrada zawiera zdjęcia produktów, które są dostarczane przez dostawcę usługi hostingu Cloud Image. Technologia ta umożliwia jak najszybszą i dopasowaną do urządzenia końcowego prezentację produktu. Wyświetlenie tych zdjęć wymaga przesłania adresu IP użytkownika do Cloud Image, co z kolei pozwala na dostarczenie zdjęć użytkownikowi. Transmisja adresu IP jest, więc konieczna, aby móc zapoznać się z ofertą towarową na zentrada.

Serwer obrazów dostawcy

Dodatkowo w ofercie zentrada znajdują się zdjęcia produktów, które dostarczane są bezpośrednio z serwerów obrazów dostawców produktów. Wyświetlenie tych obrazów na urządzeniu użytkownika wymaga również przesłania adresu IP do serwera obrazów dostawcy. Transmisja adresu IP jest więc konieczna dla zapoznania się z ofertą towarową na zentrada.

zendesk Chat

Aby doradzać użytkownikom podczas odwiedzin na stronach, zentrada korzysta z zewnętrznego czatu na żywo – technologii oferowanej przez firmę zendesk. Dostawcą usług jest zendesk Inc. 1019 Market St. San Francisco, CA 94103, USA.

Aby lepiej i indywidualnie odpowiadać na zapytania swoich członków, zentrada przekazuje część powierzonych nam danych członkowskich do zendesku. Przekazanie danych odbywa się tylko po Państwa aktywnym wpisie na czat i dane te (jak np. nazwisko, adres IP) są wykorzystywane wyłącznie do wewnętrznego użytku związanego z przetwarzaniem wiadomości czat.
 

9. Komentarze i oceny

Prosimy o zwrócenie uwagi na poniższe uwagi podczas pisania komentarzy i ocen na temat produktów, dostawców i transakcji. Użytkownicy, którzy przesyłają komentarze i oceny, udostępniają je do anonimowej publikacji. Komentarze te służą poprawieniu naszych ofert i usprawnieniu zarządzania dostawcami, a ponadto służą, jako pomoc dla innych członków naszego networku.

10. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili mają Państwo prawo sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 f DSGVO, jeżeli istnieją przyczyny dla sprzeciwu wynikające z Państwa szczególnej sytuacji.

Jeśli przetwarzamy Państwa dane osobowe dla celów marketingu bezpośredniego, to mają Państwo prawo w dowolnym czasie do sprzeciwienia się przetwarzaniu Państwa danych osobowych do takich celów bez podania jakichkolwiek przyczyn.
 

11. Odwołanie, zmiany, korekty i aktualizacje

Mają Państwo prawo do bezpłatnej informacji na temat swoich danych osobowych przechowywanych i przetwarzanych na zentrada. W tym celu prosimy o zwrócenie się do naszego działu obsługi klienta lub dedykowanego opiekuna. Ponadto, jeśli wyrazili Państwo zgodę to mają Państwo prawo do jej odwołania. Zwracamy uwagę, że odwołanie zgody nie zmienia legalności przetwarzania danych aż do momentu odwołania (brak mocy wstecznej samego odwołania).

Ponadto mają Państwo prawo do poprawiania, przekazywania, blokowania lub usuwania Państwa danych osobowych lub do ograniczenia ich przetwarzania, w szczególności w odniesieniu do przekazywania ich stronom trzecim.
 

12. Prawo do odwołania

W uzasadnionych przypadkach mają Państwo prawo do złożenia skargi do właściwych organów nadzoru w zakresie ochrony danych osobowych.
 

13. Podmiot odpowiedzialny

Podmiotem odpowiedzialnym w myśl ustawy o ochronie danych osobowych jest:
zentrada Europe GmbH & Co. KG
Delpstr. 5b
D-97084 Würzburg
data-service(at)zentrada.com
Niemcy

Telefon: 77 54 301 00

Osoba odpowiedzialna za ochronę danych osobowych: Carsten Schloo

Tłumaczenie z języka niemieckiego, charakter wiążący ma jedynie wersja w języku niemieckim